Freecomm POPs in Hong Kong

Equinix Hong Kong HK1
17 Floor, 168 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan N.T.
Hong Kong
Hong Kong