Freecomm POPs in China Telecom facilities

China

Beijing
China Telecom Beijing Majuqiao
38 Jingsheng Middle Road
Beijing
China

Guangzhou
China Telecom Guangzhou Renminzhong
5# 246 Renmin Middle Road, Yuexiu District
Guangzhou
China

Hangzhou
China Telecom Hangzhou Xingyi
51#, 15 Group, Xingyi Village, Beigan Sub-district
Hangzhou
China

Shanghai
China Telecom Shanghai Ouyang
10#, 196 Ouyang Road
Shanghai
China

Shenzhen
China Telecom Shenzhen Shahe
4 Shenyun Road
Shenzhen
China